bölünməzlik

bölünməzlik
is. Bölünə bilməmə, parçalana bilməmə, hissələrə ayrıla bilməmə; bütövlük, tamamlıq, yekparəlik.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ayrılmazlıq — is. Ayrıla bilməyən şeyin xassəsi; bütövlük, bölünməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birlik — is. 1. Bir olma, bütün olma, parçalara ayrılmama; bütövlük, müttəhidlik, bölünməzlik, vəhdət, yekparəlik. Bizi ruhlandıran bu şanlı birlik; Bu qüdrət, bu qüvvət, məhəbbət olmuş. M. R.. Polad birliyimizi sarsıtmasın qoy bu qəm. Ə. Cəm.. 2. İttifaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vahidlik — is. 1. Təklik. Ürfan nəğməsi deyir Allah vahidliyindən; O böyük Xacə Hafiz süsləndirir ürfanı. Şəhriyar. 2. Birlik, vəhdət, bütövlük, bölünməzlik; vahid şeyin halı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vəhdət — is. <ər.> 1. Birlik, bütövlük, bölünməzlik. <Dəmirov> bilirdi ki, qüvvət vəhdətdədir. S. R.. 2. Ümumilik, eynilik, tam oxşarlıq. Görüşlərin vəhdəti. 3. Yalnızlıq, təklik, tənhalıq, xəlvət. Vadiyivəhdət həqiqətdə məqami eşqdir. F …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”